Nieuw! Bedrijfsauto

3 december 2021 10:36

Naast het onderwerp aanhangers hebben we nu ook het onderwerp bedrijfsauto ontwikkeld. Hierin wordt verteld hoe je een bedrijfsauto veilig moet laden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de regels die gelden voor ladingen op een imperiaal. Daarnaast moet de auto technisch in orde zijn en je moet je houden aan de geldende verkeersregels. Ga uitgerust op weg.
Toolboxfilm
Nieuw binnen de Industriebox het onderwerp Laatste Minuut Risico Analyse, ofwel LMRA. Ook al zijn vooraf de juiste veiligheidsmaatregelen genomen, het kan toch voorkomen dat de situatie op je werkplek veranderd is. Het is daarom belangrijk dat je voor aanvang van je werkzaamheden altijd even nagaat of de situatie veilig is. Is dit niet? Onderneem dan actie zodat het weer veilig is en start dan pas met je werkzaamheden.
Toolboxfilm
De veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) is per januari 2022 verplicht als u mee wilt doen aan aanbestedingen in de bouw. De SCL is een methode om het veiligheidsbewustzijn te kunnen beoordelen en het handelen in bedrijven te meten. Vanwege onveilig handelen en door onveilige situaties vinden er jaarlijks nog altijd veel incidenten plaats, waardoor veel schades/letsel (of erger) ontstaan.

Nieuw! De Projectbox Admin app

20 september 2021 13:13

Nieuw! Projectbox heeft onlangs een nieuwe app ontwikkeld: de Projectbox Admin app. Niet alleen heeft de app een nieuwe naam gekregen, maar ook nieuwe functionaliteiten! Wat je ermee kunt? Met de nieuwe functionaliteiten zijn de gegevens nóg overzichtelijker en kan je tot op detailniveau zien wat de status is. Ook biedt de app de mogelijkheid om te zien of een persoon toegang tot de bouwplaats verleend mag krijgen of niet. Het wordt nu dus nóg eenvoudiger om medewerkers op de bouwplaats te controleren.

Nieuw! Hangbruginstallaties

20 september 2021 09:41

In dit nieuwe onderwerp over het veilig werken met een hangbruginstallatie krijgt de bouwplaatsmedewerker te zien, welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig op hoogte te kunnen werken met behulp van een hangbruginstallatie. Dit houdt niet alleen in dat je weet hoe je de hangbruginstallatie moet bedienen, maar ook moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor je zelf en anderen.
Toolboxfilm


Archief berichten: